Projet d'urgence Sud Croix-Rouge Malagasy

  • Communication : 24-09-2021
  • Adresse : 1, Rue Patrice Lumumba Tsaralalana Antananarivo 101, Madagascar
  • Fixe : 020 22 221 11
  • Mobile : (+261) 34 30 811 12
  • Email : com@crmada.org
  • Site web : www.croixrougemalagasy.mg

PROJET D'URGENCE SUD CROIX-ROUGE MALAGASY
𝑭𝑨𝑵𝑨𝑴𝑷𝑰𝑨𝑵𝑨 𝑵𝒀 𝑲𝑨𝑶𝑴𝑰𝑵𝑰𝑵𝑨 𝑨𝑴𝑩𝑨𝑻𝑶𝑨𝑩𝑶 - 𝑭𝑨𝑹𝑰𝑻𝑹𝑨 𝑨𝑵𝑶𝑺𝒀 𝑵𝑨𝑻𝑬𝑹𝑨𝑲𝒀 𝑵𝒀 𝑯𝑨𝑰𝑻𝑨𝑵𝒀

Tontosa omaly Alarobia 22 septambra 2021 ny fizarana ilay vola 100.000Ar isam-bolana ho an’ireo malagasy tena sahirana sy ao anatin’ny tsy fahampiana ara-tsakafo any amin’ny Faritra Anosy, kaominina Ambatoabo no nanatanterahana ny fizarana mandritry ny 6 volana misesy ankoatran'ny tantsoroka maro isan-karazany, dia ny Fokontany Ambatoabo, Bezaha Sud, Talakifeno, Tanandava, Betanimena, Maromena, Morafeno, Marotoko, Ampahitsy, Marovotry ary Evasia no nisitraka izany fanampiana izany.

Tonga tany an-toerana nanome voninahitra izany ny Filoha Nasionaly ny Croix-Rouge Malagasy RALISOA Alice, ny Ben'ny tanàna ny Kaominina Ambatoabo MOSA Zakaria, ny mpisolon-tena ny Croix-Rouge Allemande eto an-toerana AGBOMENOU Abel.

Ny Croix-Rouge Malagasy miaraka amin’i Croix Rouge-Allemande sy ny "Ministère fédéral allemand des affaires étrangères (MOFA)", izay nanome vola entina hamatsiana azy ireo, ka tokantrano miisa 2249 no nisitraka izany tamin’ity andiany faharoa ity. Ny Orange Money kosa no nisahana ny fizarana ireo vola ho an’io Kaominina io. Mbola hitohy kosa ny fanampiana ara-bola io Kaominina io ao amin’ny Faritra Anosy afaka 1 volana indray.

La Croix-Rouge Malagasy (CRM) avec l’appui de la Croix-Rouge Allemande et le Ministère fédéral allemand des affaires étrangères (MOFA) ont effectué un transfert monétaire hier dans la Commune d’Ambatoabo, District de Fort-Dauphin, région Anosy, au Sud de Madagascar.

Cette activité consiste à promouvoir le relèvement et la résilience des communautés ainsi que d’apporter son soutien aux familles affectées par l’insécurité alimentaire. 2249 familles issues de 11 villages, ont pu bénéficier chacune d’un transfert monétaire (leurs permettant de s’acheter de la nourriture, des médicaments.... ) .

La Présidente Nationale de la Croix-Rouge Malagasy RALISOA Alice, les autorités locales dont le Maire de la Commune d'Ambatoabo MOSA Zakaria, et le Délégué de la Croix Rouge Allemande AGBOMENOU Abel ont assisté à la distribution.

Une cinquantaine de volontaires de la Croix-Rouge Malagasy ont été aussi mobilisés sur place lors de ces activités. L'agence payeur de cette distribution cash est l'opérateur mobile Orange Money.

La prochaine aide financière de cette Commune de la Région d'Anosy se poursuivra dans 1 mois. 

Gallérie : https://www.croixrougemalagasy.mg/ressource-et-media/media-galerie

#CroixRougeMalagasy
#MpirotsakaAnTsitrapo
#AmpioIzyHanampy
#MalagasyRedCross
#Volontaires