Mpirotsaka an-tsitrapo Malagasy


𝐕𝐎𝐋𝐎𝐍𝐓𝐀𝐈𝐑𝐄

Détails sur l'annonce


Mpirotsaka an-tsitrapo Malagasy

Description :

Ny Croix-Rouge Malagasy (CRM) dia mitady: 𝐌𝐏𝐈𝐑𝐎𝐓𝐒𝐀𝐊𝐀 𝐀𝐍-𝐓𝐒𝐈𝐓𝐑𝐏𝐎 𝐌𝐀𝐋𝐀𝐆𝐀𝐒𝐘 𝐇𝐀𝐍𝐀𝐌𝐏𝐘 𝐀𝐌𝐈𝐍’𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐌𝐏𝐀𝐍𝐃𝐑𝐎𝐒𝐎𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐂𝐑𝐎𝐈𝐗-𝐑𝐎𝐔𝐆𝐄 𝐌𝐀𝐋𝐀𝐆𝐀𝐒𝐘 𝐄𝐍𝐘 𝐀𝐌𝐈𝐍’𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐑𝐈𝐓𝐑𝐀 𝟐𝟏 𝐌𝐀𝐍𝐄𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐌𝐀𝐃𝐀𝐆𝐀𝐒𝐈𝐊𝐀𝐑𝐀.

1. 𝑻𝑶𝑬𝑱𝑨𝑽𝑨-𝑴𝑰𝑺𝒀 𝑨𝑶 𝑨𝑴𝑰𝑵’𝑵𝒀 𝑪𝑹𝑶𝑰𝑿-𝑹𝑶𝑼𝑮𝑬 𝑴𝑨𝑳𝑨𝑮𝑨𝑺𝒀
Ny tanjona fototra ny fampandrosoan’ny Croix-Rouge Malagasy (CRM) izay fikambanan’ny mpirotsaka antsitrapo, miara-miasa akaiky amin’ny fanjakana dia ny hametraka fikambanana matanjaka, izay tanterahany amin’ny asa mangaraharaha sy maharitra mba hanamaivana ny fangirifirianan’ny mpiara-belona vokatry ny loza na ny seho samihafa.
Nanomboka tamin’ny 2019 dia manova fomba fiasa izy ao anatin’ny fanarenana ny fikambanana. Maro tokoa ny fiovana toy ny filankevi-pitantanana, mpitondra ny fikambanana, tanjona fototra 2025, ny fanovana Sata sy fitsipika mifehy izay mifantoka amin’ny fangaraharahana. Ary ho fanohizana izany ezaka ataony izany ny Croix-Rouge Malagasy (CRM) dia mitady mpirotsaka antsitrapo malagasy hanampy amin’ny fampandrosoana ny sampana eny amin’ny faritra 21 manerana ny Madagasikara. Ka ireto avy ireo faritra ireo : 1)Analamanga , 2)Vankinankaratra, 3)Itasy, 4)Bongolava, 5)Boeny, 6)Betsiboka, 7)Alaotra Mangoro, 8)Atsimo Atsinanana, 9)Ihorombe,10) Haute Matsiatra, 11)Amoron’i Mania, 12)Vatovavy Fitovinany, 13)Anôsy, 14)Atsimo Andrefana, 15)Menabe, 16)Androy, 17)Diana, 18)Sava, 19)Analanjirofo, 20)Melaky et 21)Sofia.
2. 𝑻𝑨𝑵𝑱𝑶𝑵𝑨
Ny asan’ny CRM eny amin’ny faritra dia tanteraka ary voatatitra an-tsoratra.
3. 𝑭𝑨𝑴𝑨𝑹𝑰𝑷𝑨𝑹𝑰𝑻𝑨𝑵𝑨 𝑵𝒀 𝑨𝑵𝑫𝑹𝑨𝑰𝑲𝑰𝑻𝑹𝑨
Asa atao Vokatra andrasana Fotoana
Fanampiana amin’ny fandaminana sy fandrindrana ny base des données ny mpirotsaka antsitrapo Fanavaozana matetika base des données ny mpirotsaka antsitrapo
12 volana
Fanampiana amin’ny fanadihadiana ny fanovana ara-teknolojika ny fandrindrana ny base des données sy ny fitantanana ny mpirotsaka antsitrapo Fahavitan’ny fanadihadiana ny fanovana ara-teknolojika ny fandrindrana ny base des données. 12 volana
Fanampiana ny sampna amin’ny fanetsehana sy fampiofanana ny mpirotsaka antsitrapo Ny fanetsehana ny mpirotsaka antsitrapo dia tanteraka ary voatatitra 12 volana
Fanampiana amin’ny asa fampandrosoana sy fanatanterahna ny asa samihafa ny sampana eny amin’ny faritra Ny fananterahana ny drafitra fampandrosoana ny sampana eny amin’ny faritra dia vita 12 volana
4. 𝑭𝑶𝑻𝑶𝑨𝑵𝑨 𝑺𝒀 𝒆𝒕 𝑻𝑶𝑬𝑹𝑨𝑵𝑨 𝑯𝑨𝑵𝑨𝑻𝑨𝑵𝑻𝑬𝑹𝑨𝑯𝑨𝑵𝑨 𝑵𝒀 𝑨𝑺𝑨
Ny firotsahana antsitrapo dia maharitra 12 volana, ny fandaminana amin’izany dia ao amin’ny biraon’ny Croix Rouge Malagasy na any an-trano (Mahazo réseau).
5. 𝑭𝑬𝑷𝑬𝑻𝑹𝑨 𝑰𝑳𝑨𝑰𝑵𝑨 𝑯𝑶 𝑨𝑵’𝑵𝒀 𝑴𝑷𝑰𝑹𝑶𝑻𝑺𝑨𝑲𝑨 𝑨𝑵𝑻𝑺𝑰𝑻𝑹𝑨𝑷𝑶
- Mpirotsaka antsitrapo ny Croix Rouge Malagasy,na efa nandray anjara tamin’ny asa fanaon’ny CRM na ihany koa maniry ny handray anjara amin’izany asa antsitrapo ny fikambanana izany ;
- Monina ao amin’ny faritra, tsara indrindra raha eo amin’ny renivohitry ny faritra 21.
- Manana BAC farafahakeliny ; tsara indrindra raha manana fahaiza-manao ara-piaraha-monina, fampandrosoana,na mitovitovy ;
- Mahay mikirakira solosaina sy mailaka ;
- Manana fahalalana na fahafantarana ny fampandrosoana fikambanana ;
- Mahay miteny sy manazava hevitra tsara amin’ny teny gasy sy frantsay ;
- Fahafantarana ireo foto-kevitra 7 ijoroan’ny Hetsika iraisam-pirenana ny Croix Rouge sy Croissant Rouge dia tena tombony.
- Asa an-tsitrapo tanteraka
6. 𝑭𝑶𝑴𝑩𝑨 𝑭𝑨𝑵𝑫𝑬𝑭𝑨𝑺𝑨𝑵𝑨 𝑵𝒀 𝑨𝑵𝑻𝑶𝑻𝑨𝑵-𝑻𝑨𝑹𝑨𝑻𝑨𝑺𝒀
Ny CV sy ny taratasy fangatahana misy ny laharana finday dia alefa amin’ny mailaka od@crmada.org. Ny farany dia ny 28 Febroary 2021 amin’ny 12 ora atoandro (tsy diso). Ny antontan-taratasy voaray aorain’ny fe-potoana voatondro dia tsy azo raisina intsony.

Postuler Annuler