Croix-Rouge Malagasy Faritra Analamanga District Tana V


Croix-Rouge Malagasy Faritra Analamanga District Tana V

Ny Croix-Rouge Malagasy Faritra Analamanga District Tana V dia nanantanteraka didipoitra faobe maimaim-poana ny 15 septembre lasa teo tao amin'ny Clinique Fidy Ambatomainty. Natao izany mba entina hanamaivanana ireo raiaman-dreny koa nizara sakafo sy kilalao ho an ireo zaza natao didipoitra.

Tonga tany an-toerana nanome voninahitra izany ny Filoha Nasionaly ny Croix-Rouge Malagasy RALISOA Alice miaraka amin'ny Filoha Rejionaly ny Croix-Rouge Malagasy Faritra Analamanga.

Isaorana eram-po eran-tsaina isika rehetra mpilatsaka an-tsitrapo niaraka nisalahy nanantateraka ny hetsika . Mankasitraka ny mponina sy ny fokontany rehetra izay nisoratra anarana namaly ny antsonay.

Gallérie : https://www.croixrougemalagasy.mg/ressource-et-media/media-galerie

#CroixRougeMalagasy
#MpirotsakaAnTsitrapo
#AmpioIzyHanampy
#MalagasyRedCross
#Volontaires

Autre actualité


Atelier de renforcement de capacité en préparation aux catastrophes | 25-09-2021

La Croix-Rouge Malagasy a organisé un atelier de renforcement de capacité en préparation aux catastrophes pour sa branche Analamanga, afin de fournir les appuis nécessaires aux vulnérables a... Voir plus...


Journée Internationale de la Réduction de Risques de Catastrophe | 25-09-2021

Aujourd'hui c'est la 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧é𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑é𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐑𝐢𝐬𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐩𝐡𝐞.

Les catastrophes provoquées par des risques naturels et technologiques touchent plusieurs pers... Voir plus...


Séance de validation du Plan de Contingence Régionale et une Exercice de simulation (SimEx) dans le District de Toamasina-II. | 25-09-2021

Le 20 au 26 septembre 2021, La Croix-Rouge Malagasy a organisé une formation BDRT, une séance de validation du Plan de Contingence Régionale et une Exercice de simulation (SimEx) dans le... Voir plus...


Mirary Oktobra feno fifaliana ho antsika rehetra | 25-09-2021

VOLANA VAOVAO 🇲🇬
VOLANA OKTOBRA ….
𝑴𝒊𝒓𝒂𝒓𝒚 𝑶𝒌𝒕𝒐𝒃𝒓𝒂 𝒇𝒆𝒏𝒐 𝒇𝒊𝒇𝒂𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂 𝒉𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒔𝒊𝒌𝒂 𝒓𝒆𝒉𝒆𝒕𝒓𝒂 𝒊𝒛𝒂𝒉𝒂𝒚 𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒎𝒊𝒏'𝒏𝒚 𝑪𝒓𝒐𝒊𝒙-𝑹𝒐𝒖𝒈𝒆 𝑴𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒔𝒚 𝒔𝒚 𝒊𝒓𝒆𝒐 𝒎𝒑𝒊𝒂𝒓𝒂-𝒎𝒊𝒐𝒎𝒃𝒐𝒏𝒂 𝒂𝒏𝒕𝒐𝒌𝒂 𝒂𝒎𝒊𝒏𝒚 𝒓𝒆𝒉𝒆𝒕𝒓𝒂.
𝑯𝒐 𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂𝒌𝒂 𝒂𝒗𝒐𝒌𝒐... Voir plus...